Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 5,2005-06: St.prp. nr. 5 (2005-2006) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 854/2005/EF om skiping av eit fleirårig fellesskapsprogram om fremjing av sikrare bruk av Internett og ny direktekopla teknologi (Sikrare Internett pluss)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.11.2005

Av i alt 435 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528542filtreringsprogram2
1528541koordineringsorgan1
1528539pliktingar1
1528540tipslinjene1
1528548»barn1