Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 48,2005-06: St.prp. nr. 48 (2005-2006) Om endringar av løyvingar for 2006 under Fiskeri- og kystdepartementet sitt område mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 31.03.2006

Av i alt 537 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528525detaljkartleggjast1
1528513forhøgde3
1528511innleiiing1
1528519kjølseksjonen2
1528535kommunebinding1
1528533konkurranseulempa2
1528524kristiansandsfjorden3
1528530kvikksølvbehaldane1
1528529kvikksølvbehaldar2
1528518kvikksølvbehaldarane3
1528517kvikksølvbehalderen1
1528528kvikksølvflaska1
1528531kvikksølvforbindingar1
1528516kvikksølvnivå3
1528521kvikksølvnivået3
1528514kvikksølvverdiar5
1528532lakseløyve1
1528526mudringsarbeida1
1528520tilstandsklasse2
1528512ureiningsfaren3
1528523ureinningsfaren1
1528515vrakdelar2
1528527værforholda1