Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 38,2005-06: St.prp. nr. 38 (2005-2006) Om utbygging og finansiering av riksveg 519 Fastlandssamband til Finnøy (Finnfast) i Rogaland, med tilknyting til Talgje (fylkesveg 606)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 20.01.2006

Av i alt 1469 ordformer var 40 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528446bompengebelagt1
1528441budsjettindeksen3
1528453dugnadsskatt1
1528471etterskotsinnkreving1
1528451etterskottsbompengar1
1528450etterskottsbompenger1
1528443finansieringsalternativet1
1528469finansierings­planen2
1528433finnøysamband8
1528449forskottsbompenger1
1528465fylkesvegdelen2
1528436hovudtunnelen2
1528439hurtigbåttilbod1
1528464internkommunikasjonen1
1528438judaberg7
1528455naboparti1
1528448oppkreving1
1528440prisomrekninga1
1528454pådrivararbeid2
1528462rennfasttunnelane1
1528434ryfylkepakken3
1528435ryfylkeregionen2
1528437sidetunnelen1
1528460sluttbehandlingen1
1528468takststyresmakt8
1528431talgjefjorden1
1528432tilknytingsveg3
1528445veglovens1