Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 36,2005-06: St.prp. nr. 36 (2005-2006) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-­komiteen nr. 105/2005 av 8. juli 2005 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2003/98/EF om vidarebruk av informasjon frå offentleg sektor

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.12.2005

Av i alt 361 ordformer var 2 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528429minsterammene1
1528428minstereglar1
1528430prisingspraksisen1