Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 35,2005-06: St.prp. nr. 35 (2005-2006) Navigasjonssystemet Loran-C - forslag om forlenga drift i 2006

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.12.2005

Av i alt 341 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528427avviklingskostnader2
1528426navigasjonshjelpemiddel3
1528425tourisme1