Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 28,2005-06: St.prp. nr. 28 (2005-2006) Om utbygging og finansiering av vegsambandet rv 64 Bremsnes - Kristiansund (Atlanterhavstunnelen) i Møre og Romsdal

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.12.2005

Av i alt 1154 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528398bremsnesfjorden1
1528404eingongsvekst10
1528406eingongsveksten2
1528415ferjeavløysningsprosjekt1
1528407finansieringsevna3
1528419finansieringsplane1
1528413finansieringsvurderingane4
1528411gjennomsnittstakstar1
1528403inntektsprognosen1
1528410passasjerbetaling11
1528414passasjerbetalinga2
1528420renteavtale7
1528418standardteksten1
1528402takstfastsetjing1
1528412takstretningslinjer6
1528405trafikkprognose1
1528409ulempeskostnadane1
1528408ulempeskostnader3
1528400under­søking2
1528399øksenvågen4