Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 26,2005-06: St.prp. nr. 26 (2005-2006) Endringar av løyvingar i 2005 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.11.2005

Av i alt 429 ordformer var 4 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528395løvyinga2
1528397oppfølgingsform1
1528393rådhusgaten1
1528394­løyvinga2