Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 24,2005-06: St.prp. nr. 24 (2005-2006) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2005 m.m. under Olje- og energidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.11.2005

Av i alt 1087 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528310alvheimfeltet5
1528289avskrivingsrate2
1528267bensinlagra5
1528265beredskapslagre2
1528302blane7
1528306dyas2
1528276energieffektiviseringar1
1528295fjernings­tilskotlova3
1528277forvaltningskostnadar1
1528262gassrøyrleidninga1
1528308gassrøyrleidningssystemet1
1528269handsamingsgodtgjering1
1528270kompenseringsoppgjer1
1528283kostnadsendringane1
1528271lagrande1
1528286lokasjonsbytter1
1528303moc1
1528268oljeberedskapslager1
1528278omkalkuleringa1
1528292petroleums­forsikringsfond1
1528311prosessfasilitetar1
1528272samarbeids­verksemd7
1528314samordningsavtala1
1528309skinfaks7
1528315tilbakelevere1
1528263tilleggsinvesteringar2
1528287tredjeparts3
1528304ulx1
1528281utbyggingsaktivitetar1
1528275­energiproduksjon1