Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 23,2005-06: St.prp. nr. 23 (2005-2006) Om endring av løyvingar mv. for 2005 på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.11.2005

Av i alt 527 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528256drivolje2
1528255jernbanebyrå1
1528260omdaninga1
1528258risikodeling1
1528257tilskotsavtalen1