Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 2,2005-06: St.prp. nr. 2 (2005-2006) Om utbygging og finansiering av rv 7/rv 13 Hardangerbrua i Hordaland

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.10.2005

Av i alt 1849 ordformer var 69 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528209arealpolitiske2
1528205barriereeffekten1
1528253basisføresetnadene6
1528203beitevanar1
1528240bompengepåslag5
1528219breiddekrava1
1528186brustaden6
1528187buplatået1
1528238delkomponentane1
1528252eingongsauken2
1528200elektrostandard1
1528189grendavegen1
1528191haradsstyre1
1528228hardangerbua1
1528237intervjuundersøkingane1
1528193kobberstille5
1528245konsesjonskraftkvantum2
1528244konsesjonskraftmidlane4
1528248kostndsramma1
1528220kurvaturkrava1
1528211miljøutgreiinga1
1528194navragjelet3
1528235prognoseår1
1528249prosjektkostnadane3
1528196raspunkta1
1528199redningskommunikasjon1
1528233reiserelasjonar2
1528226reisevaneundersøkinga8
1528246renteopsjon3
1528208rådgivingsgruppa1
1528198sikringskrava2
1528221smelteverkstangenten1
1528216stigningsparti1
1528195storagjelet1
1528201storurfonna1
1528231teljesnitta1
1528192tilknytningsvegar1
1528251trafikkkvekst1
1528230trafikknivået2
1528217trafikksikringseffekt1
1528223trafikkverknadane1
1528222trafikkvurderingane3
1528234transportmiddelval2
1528225transportmodell15
1528229transportmodellane2
1528227transportmodellen4
1528210tunnelutgreiinga2
1528206urofaktorane1
1528202villreinprosjektet4
1528214vossepakke1
1528215vossepakken3
1528207»villrein1