Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 21,2005-06: St.prp. nr. 21 (2005-2006) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2005 under Barne- og familiedepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.11.2005

Av i alt 904 ordformer var 34 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528178anleggs­kostnader1
1528149familie­departementet1
1528179investerings­tilskotet1
1528157meklingsgodtgjersle3
1528176rekneskapsutviklinga1
1528172rekrutteringskapasiteten1
1528183statistikkdirektivet5
1528173stratton2
1528171utgreiingsfasa1
1528168utstyrsnyskaffingar1
1528174åtferdsinstitusjonar1