Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 16,2005-06: St.prp. nr. 16 (2005-2006) Endringar på statsbudsjettet 2005 under Moderniseringsdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.11.2005

Av i alt 536 ordformer var 30 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1528018fakturagrunnlag2
1528003fornebuområdet2
1528027fyrhus1
1528030hunsund1
1528023infrastrukturarbeidet2
1528011innkjøpsbilaget1
1528015løyvingsoverslaget1
1528024marinaene3
1528031marinaområdet1
1528009moderniserings­departementet1
1528010regjeringsbygningar1
1528026restutgraving1
1528019risikoklassar3
1528022spks1