Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 15,2005-06: St.prp. nr. 15 (2005-2006) Om endringar på statsbudsjettet for 2005 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.11.2005

Av i alt 755 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1527993flodbølgekatastrofa2
1527996gjevarlandsforumet1
1527997gjevarmøtet1
1527998naudhjelpstiltak3
1527990omdisponeringsfullmakt3
1527994utanrikstenesten1
1528002­administrerte1