Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 7,2005-06: St.meld. nr. 7 (2005-2006) Målbruk i offentleg teneste

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.12.2005

Av i alt 1371 ordformer var 33 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1527615bokmålstilfang1
1527617dokumentkategoriane3
1527612dokumentkategorien6
1527634for­måls­tenlege1
1527630konsulentfunksjonen1
1527632kulturrikdomen1
1527604kvotekrava3
1527636målbrukrapportane1
1527637målbruksrapport1
1527629måljamstillinga2
1527607måljamstillingsarbeidet6
1527608parallelltekstar1
1527619prosentdesimalen1
1527614publiseringsmåtar1
1527610rapporteringsperioden4
1527616rapporteringsskjemaa1
1527613rapporteringstekniske1
1527631rapportkrav2
1527606saksbehandlingspliktene1
1527622skjermmiljø2
1527625slingsringsmonn1
1527628språkkonsulentstillinga1
1527605språkonsulentteneste1
1527633språkstyrkingsperspektiv3
1527609statstenestepost1
1527611trykksider1
1527621vekslingsreglane1
1527620vekslingsrutinar2
1527618­folkedraktrådet1