Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 26,2005-06: St.meld. nr. 26 (2005-2006) Nordisk samarbeid

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.09.2006

Av i alt 10950 ordformer var 1106 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1527302adhocgruppe3
1527367adhocgrupper3
1527239adhocmøte1
1527362administrasjonsavgift1
1526995administrasjonsgruppa2
1526551affornord1
1527353afrikabanken1
1526452aksjonering1
1526368aktionsgruppen1
1527061aktiviseringspolitikk1
1526407aktivitetsplanar4
1526499aktivitetsramma2
1527197alarmøvingar3
1526917alimentarius2
1527014alkoholområdet2
1527009alkoholproblematikken1
1527006alkoholsamarbeidet2
1526498andnor2
1526642anleggskonferanse1
1526435anna­kvart3
1527249arbeidsgjevarkonferanse3
1526911arbeidsgruppestruktur1
1526910arbeidsgruppestrukturen1
1527101arbeidshindringar2
1527107arbeidsløysekassane1
1527117arbeidsmarknadsfeltet1
1527133arbeidsmarknadsspørsmål1
1527118arbeidsmarknadsutval2
1527104arbeidsmiljøfeltet4
1527122arbeidsmiljøforsking1
1527121arbeidsmiljøforskingsutval1
1527100arbeidsmiljøområdet5
1527246arbeidsmiljøpolitikk2
1527102arbeidsmiljøsektoren1
1527098arbeidsmiljøstyresmaktene3
1527126arbeidsmiljøutdanning2
1527120arbeidsrettsfeltet1
1527124arbeidsrettsområdet3
1527125arbeidsrettsproblemstillingar1
1527123arbeidsrettsutval1
1526321atlantsamarbeid12
1526765atomavfallsproblema1
1526418atominstallasjonane1
1526424atomtryggleiksprosjekt1
1527038atomulukkesberedskap2
1526755atom­installasjonar1
1527128attføringsfeltet1
1527240austspørsmål1
1526816avgjerdspunkta1
1526888avlsorganisasjonane1
1527150avtalelover1
1526713avtalescenario1
1527047avtalestat1
1526980bankmessige4
1527348barnefondet3
1526369barnkultur1
1526885basiskolleksjonen1
1526787basrec7
1527349befolkningsfondet1
1526811beredskapssamarbeid7
1526930beredskapssamarbeidet3
1526335berekraftarbeidet5
1526925beriking1
1526615betalingsveje1
1526835bevidstgørelse1
1526690bhsf1
1527091biomateriale3
1527245biometrispørsmål1
1527361bistandsbudsjetta4
1527333bistandseffektivitet6
1527329bistandsharmonisering1
1527325bistandsområda1
1526379bistandsprega2
1527326bistandssjefane4
1526497bjartmarz1
1526848boligmiljøer1
1527216brannvernstyresmaktene1
1526504budsjettdirektivet2
1526312budsjettekspertgruppe1
1526323budsjettilvisingane2
1526313budsjettlayout1
1527398bustadadministrative1
1527395bustadministrane1
1527397byggadministrative1
1527392byggjespørsmål1
1526341bysystema1
1526843bæredygtig1
1526837bæredygtigt1
1526366børnekulturens1
1527256bøteutmåling1
1527343catie1
1527345ccad1
1526766ceg1
1527344cepredenac1
1527075collaborating1
1526514dagsordenane1
1526707datagruppa1
1526365dataspelprogram8
1526329data­spel1
1526968decoupling1
1526617definitions1
1526636dialogverktøy3
1526998dimensjonens1
1527255direktørmøte2
1527257direktørmøtet1
1527144diskrimineringsgrunnlag2
1526620diskusjonsmateriale1
1526664doktorgradsrettleiarar1
1527080drg2
1526867driftsteknikk1
1527228druskinikai1
1526918dyrehelseorganisasjonen2
1526938dyrevelferdsspørsmåla1
1526934dyrevernregelverket1
1527066dødsårsaksstatistikk1
1527082døvblindepersonale3
1526460econor1
1526658edimension2
1526715effektbaserte1
1526468effektstudiar2
1526877eforwood1
1526659ehealth1
1526326eksilstudentar1
1527210ekspertgruppemøte1
1526355ekspertkonferansar1
1526353ekspertkonferanse1
1527162ekteskapskonvensjonen1
1526774elektrisitetssamarbeidet4
1527211eltryggleiksspørsmål1
1526406embetskomiteen3
1527394embetsmannkomiteen1
1526808embetsmannsgruppene1
1526573embetsmannskomiteane3
1527393embetsmannskomitear4
1526352embetsmannskomiteen29
1527238embetsmannsmøtet1
1527403embetsmannsorganet1
1526377embetsmannsplan1
1526596embetsmanns­komiteen1
1526430embetsmøta1
1527269embets­nivå2
1526422energiarbeidsgruppa2
1526563energidimensjonen4
1526797energifaglege3
1526792energiforsking25
1526788energiforsyningstryggleik1
1526560energigruppa1
1526590energileiing1
1526970energipriselastisitet1
1527137energi­styrelsen1
1526495enestam9
1527109enkeltutval1
1527026enteropatogene1
1526559enveco7
1527033epinorth1
1526438eppr6
1526954ernæringsarbeidet2
1526912ernæringsspørsmål4
1526979etatsleiarmøte1
1527186etatsspesifikke1
1526519europaaktiviteten1
1527278europarådskonsultasjonar1
1527310europaspørsmåla1
1526383euroregional1
1526716eutrofieringsverknaden1
1526319fagministerråda15
1526405fagministrane3
1527160familierettsekspertgruppa1
1526451feltmanual1
1527184fengselsfunksjonærars1
1527219fengselssystem2
1527231fengselstenesta5
1526973finansministermøta4
1526809fiskeindustriar1
1526708fiskerigruppa1
1526584fiskeristrategi4
1526585fiskeristrategien1
1526905fiskeriøkonomi2
1526804fjls2
1526778flaskehalshandtering3
1526653flexibelt1
1527237flyktning­spørsmål2
1527337fndp1
1527092folkehelseutdanning1
1527085folkehelsevitskap7
1526839forarbejdningsvirksomhedernes1
1527379forbrukaremne2
1526916forbrukarhelsa1
1526913forbrukarinformasjon9
1527371forbrukarlovgjeving2
1527366forbrukarministrane5
1526915forbrukarpåverknad1
1527370forbrukarrett3
1526311forbrukar­samarbeidet1
1527377forbrukarøkonomi1
1526359forhandlingsmann1
1526463formannskapane5
1526327formannskapar3
1527405formannskapsfunksjonen1
1526502formannskapsinitiativ1
1526358formannskapsinitiativet1
1527103formannskapskonferansen2
1526346formannskapsperiode3
1526503formannskapsprogram2
1527111formannskapsprogramma6
1526354formannskapspulja2
1527105formannskapsseminaret1
1526897formidlingssenteret3
1526794forskarstudentar1
1527188forskingseiningar1
1526661forskingsfinansiering2
1526667forskingskjelder1
1526462forskingskonferanse2
1526540forskingskoordinator4
1526759forskingsreaktorar1
1526660forskingsråda4
1526854forskningssamarbejde1
1527087forsk­ing2
1526712forsurings­belastninga1
1527317forsvarssida6
1527189foruma5
1526846forurening1
1526691forvaltningsoppdrag1
1527291fredsoperative1
1527297fredstryggingssamarbeidet1
1526851friluftsoplevelser1
1526619frivilligpolitikken1
1526682frukostmøta1
1526557fråkople2
1526393funksjonshemmaspørsmål2
1526958fødevaredirektorat1
1526350føregangsregion12
1526516gaerc2
1526443gassaktivitetar2
1526884genbankverksemd1
1527200generaldirektørane1
1526578genressursarbeidet5
1526582genressurskomité1
1526570genressursråd6
1526880genressurssamarbeidet6
1526891genressursstrategien1
1526887genressursutvala1
1526878gensamarbeidet1
1527354gjeldslettekostnadene1
1527352gjeldsletteordninga1
1527355gjevarengasjement1
1527328gjevarengasjementet1
1527327gjevargrupper1
1527293gjevarkoordinering1
1527406gollegiella2
1526474grensehindersamarbeidet2
1526512grensehindringane2
1526771grensehindringsarbeidet1
1526773grensehindringsproblema1
1526475grensehindringsproblematikken1
1527198grensekommunalt3
1526428grensepasseringsstadane1
1527223grensesamarbeidet5
1527232grensestyresmakter1
1526847grundvandet1
1526509grunnpremissane1
1527341grunnutdanningssektoren1
1527295gruppleiaren1
1526957grønlandskontoret1
1526709göteborgprotokollen5
1526763halvårege1
1526908hamnestatkontroll2
1526907hamnestatregime1
1527316handelssjefsmøte1
1527081handikappspørsmål1
1527129handikap­politisk1
1526604handlingsprogramperioden7
1526732harmonized1
1526720havmiljøa1
1527046helseberedskapsavtalen4
1527037helseberedskapskonferanse1
1527042helseberedskapsområdet1
1527036helseberedskapssamarbeid4
1527049helseberedskapssamarbeidet3
1527055helseberedskapsspørsmål1
1527044helseberedskaps­avtale1
1527050helsedepartementa1
1527043helseministermøtet2
1527072helse­økonomi1
1526480helsingforsavtalen11
1526718helsinkikonvensjonen1
1526714hemisfærisk1
1526522hospitantordning1
1527281hovudkvarterkapasiteten1
1526630hovudmodular1
1527277hovudstadsnivå9
1526645hovudstadsregionane1
1526579husdyrgenetiske10
1526655hässleholm1
1526603hållbar2
1527332høgnivåforumet3
1526758høgradioaktivt6
1526756høgrisikoreaktorar1
1526656høgut2
1526840identificere1
1526640idrettsavtale1
1526641idrettsspørsmål1
1527351ifad4
1526906implementing3
1526845imødegå1
1526855inddragelse1
1526577indikatorrapporten3
1527115informasjonsgruppe1
1526996informasjonsutvekslingar1
1526770innovasjonsboka1
1526333innovasjonscenter10
1526501innovasjonsområdet3
1526331innovasjonspolitisk2
1526334innovasjonssektoren1
1526411innovasjonsveksten1
1526931innsatsbeskrivingar1
1526726inn­spel1
1527119integrasjonsområdet1
1527258integrasjons­arbeidet1
1526644integreringsperspektiv4
1526478intereg1
1527206intervensjonsteam1
1527380intervjumateriale1
1526747invasive2
1527335jasz1
1526397joining1
1526827jordbruksforskinga1
1526639journalistcenter1
1527161justisdepartementa4
1527227justisministermøta5
1527168justisministermøtet3
1526400justissaker2
1526496jónína1
1526574kalmarerklæringa2
1527270kandidaturspørsmål1
1527364kapitalpåfylling2
1526969karbonskattar1
1527040katastrofemedisin1
1527284kata­strofehjelp1
1526737kjemikaliearbeidet2
1527039kjemikalieberedskap1
1526735kjemikalieforvaltning2
1526704kjemikaliegruppa2
1526724kjemikaliegruppe1
1526725kjemikaliereguleringa1
1526760kjernetryggleik3
1526761kjernetryggleiksforsking1
1527140kjønnslikestilling6
1527375kjøpslovgjeving1
1526933kjøtkontrollregime1
1527073klassifikasjonssenteret2
1526564klimagruppa4
1526420klimarelevante1
1526466klimasamarbeidet6
1526464klimastudie3
1526799kommisjonsforslaga1
1526370konferanseopplegget1
1526960konjunktursyklusen1
1527254konkurransedirektørane1
1527319konsultasjonsmekanismane1
1526508konsumentsamarbeidet1
1526806kontaktorganmøte1
1526944kontaminert2
1527182kontraktsforhandlingar7
1527413konvensjonstekst4
1527414konvensjonsutkastet4
1527340kooperasjonsrørsla1
1526472koordineringseining2
1526511koordineringsoppgåve2
1526465koordinerings­eining1
1527045koppeerklæring1
1526920kosthaldsendringar3
1526924kosthaldsrelaterte2
1526955kosthaldsundersøkingar2
1527183kriminalitetsformer1
1527283krisehandteringsinnsats1
1526427krisehandteringsøvinga2
1527285kriseplanlegginga1
1527385kriterieredaktør1
1526858kulepunkta3
1526594kulturarvkomiteen1
1526829kulturlandskapsforsking1
1526699kulturmiljøfeltet1
1526700kulturmiljøforvaltarar1
1526696kulturmiljøgruppa1
1526599kulturmiljøprosjekt1
1526702kulturmiljøvern1
1526362kulturministermøtet1
1526593kulturminneforvaltningane1
1526626kultur­samarbeidet2
1526629kunstkomiteane2
1526633kunstnarresidensane1
1526485kunstnarresidensar4
1526634kunstsamarbeidet1
1526663kursstipend1
1526678kvikksølvstrategien1
1526567kvotemarknaden2
1526898landbruksmiljøsamarbeidet1
1526549landbruksministermøtet1
1526810landdistriktsutvikling4
1527017landlæknir1
1527234landredningsavtale1
1526606landskaps­konvensjonen1
1526340lanseringskonferanse1
1527139lanseringskonferansen1
1526357legemiddelsamarbeidet1
1527030legionellose3
1527138leiingsnivå1
1527381lenkeoversikt1
1526457levekårsstudie1
1527142likestillingsministermøtet1
1526339likestillingsministrane2
1527143likestillingssamarbeid1
1527051logistikksamarbeid1
1526852lokalsamfundet1
1527155lovgjevingsprosessane3
1526740lovgjevingsprosessen2
1527151lovgjevingssamarbeid1
1526345lovgjevingssamarbeidet1
1527158lovgjevingsstyresmakter1
1527159lovgjevingstradisjonar1
1527153lovkomitear1
1527149lovprosjekt2
1526479lovsamarbeid8
1527148lovsamarbeidet10
1526710lrtap2
1526703luftforureiningsgruppa4
1526654lärande1
1526981låneaktivitetane4
1526793lønsbidrag1
1526722marinstrategidirektivet1
1526719marinstrategien1
1527374marknadsføringslovgjeving1
1527373marknadsføringslovgjevinga2
1527215marknadskontrollaktivitetar1
1526396marknadskontrollar1
1527315marknadssaker1
1526769mark­nads­tilgangen1
1526902matministerrådet1
1526947mattryggleiksområdet1
1526927matvaresamansetjing1
1526953mat­tryggleiken1
1526796mdkk1
1526364mediedagar8
1526637mediekonvergens1
1526360mediesamarbeidet11
1527062medisinalstatistisk1
1527064medisinalstatistiske1
1527217medlems­landa4
1526978mifd1
1526576mifi8
1527247migrasjonsområdet2
1526752miljökonsekvensbeskrivning1
1526421miljøarbeidsgruppa4
1526680miljøarbeidsgruppene1
1526992miljøfinansiering4
1526447miljøfinansieringsinstitusjonen1
1526419miljøinvesteringsprosjekt1
1526591miljøkommunikasjon1
1526749miljøovervakingsmetodikk1
1526423miljøpartnarskapsfondet1
1526674miljørådsmøta2
1526597miljøtemaa1
1526374miljøtryggleik2
1526450miljøulukker2
1526683miljøutviklingsfondet1
1526836miljøvenligt1
1526441miljøvernavtalar1
1526558miljøøkonomigruppa4
1526552miljøøkonomiområdet5
1526562miljøøkonomisk2
1526553miljøøkonomiske4
1526417mineralutvinning5
1526882ministeravgjerd1
1526814ministeravgjerdene1
1526807ministerfråsegner1
1526309ministerråda10
1526378ministerrådsaktivitetane1
1526318ministerrådsbudsjetta1
1526315ministerrådsbudsjettet5
1526671ministerrådsforslag1
1526805ministerrådsmøta4
1526380ministerrådssamarbeidet1
1526900ministerrådssekretariatet1
1526889ministerrådsstrategiane1
1526507ministerrådsstrukturen9
1527010ministervedtaket1
1527298minste­standardar2
1526994misbruksmønster1
1526542mjs7
1526753mkb3
1526701mobiliseringstiltak2
1526628mobilitetsfunksjonane1
1526631mobilitetsstøtte1
1527027molekylærepidemiologiske1
1526648mru1
1526748måleparametrar2
1526373nabolandsbudsjett1
1526534nabolandsinstrument1
1526371nabolandspolitikken3
1526324nabosamarbeidet1
1526532naboskapspolitikk1
1526533naboskapsprogram2
1526395narkotikaforsking9
1527001narkotikasamarbeidet5
1526775narsarsuaq1
1526698naturavtalar1
1527226nbcg8
1527263nbtf4
1526684nefcos4
1526547nejs1
1526861nettverksaktivitetane1
1526860nettverksaktivitetar1
1526874nettverksaktiviteten1
1527029nettverkskomiteen1
1526622nettverksmøtet1
1526385nettverksoppbygging2
1526390nettverksprogramma5
1526672nettverksprogrammet2
1526367netværk1
1526822ngb10
1526823ngh9
1526705nkg11
1527384nmripp1
1526764nncg1
1527023nnm1
1527065nomesko7
1526965nopp1
1527084nopus5
1526535norbuk12
1526539norbuks2
1527323nordac7
1526952nordbalt1
1527079norddrg1
1526780nordel8
1526320nordforsk24
1526548nordfram3
1526638nordicom1
1526487nordisketax5
1526491nordområdespørsmål3
1526493nordområdespørsmåla1
1527193nordred6
1526471norrbackrapporten1
1527280norskinitierte2
1526404nososko6
1526826nsfp5
1527135nsoaf1
1527289nubafjella2
1527083nud4
1526652nvl2
1526541nyri5
1527154nyttebasert1
1526923näringsrekommendationer1
1526751nätverk1
1526473næringslivsområdet2
1526909næringsmiddelsamarbeid1
1526901næringsmiddelsektoren1
1526904næringsmiddelsida1
1526332næringsministrane5
1526717næringssalttilførsler1
1526376nærområdeprogrammet2
1526812nødebo3
1526402observatørland4
1527288observatøroppgåver1
1526881omfa­ttar1
1526322omfordelingspost1
1526500omprioriteringspost1
1526316omprioriteringspulje1
1527336oppfølgingsverktøy1
1527176organised5
1527290overvakingsansvaret1
1527020overvakingsavdelingane1
1526879o­g1
1526437pame9
1526434parlamentarikarkomiteen1
1526433parlamentarikarorganisasjonar3
1526964participating1
1527296partnar­skapsråd1
1527202partner­ship3
1527242pass­kontrollavtalen1
1527060personalstatistikk1
1527071personalstatistikken1
1527250personalutval4
1526469petroleumsaktivitetar1
1526743pfas1
1526431pilotfelt1
1526602planläggning1
1526605plansamarbeidet1
1526607planstyresmaktsmøte1
1526825planteråd6
1527175politiforvaltningssaker1
1527409politikarnivå1
1527181politimateriell1
1527170politisamarbeidsavtalen4
1527179politisambandsmenn3
1527180politisambandsmennene1
1527171politistyresmakt1
1527172politistyresmakta1
1527169politistyresmaktene7
1527147prioriteringsmidlane1
1526505prioriteringspulja1
1526448problemeigaren1
1526742problemstoff1
1526688produksjonsprogram1
1527090produktdatabase2
1526745produktregistera1
1526744produktregistersamarbeid1
1527214produkttryggleiksforum1
1527212produkttryggleiksområdet2
1526834produktudvikling1
1526398produkt­tryggleik2
1527396programsamarbeidet1
1526317proratareduksjon1
1526429prosjektaktør1
1526446prosjektfondet1
1526543prosjektinitiativ1
1526982prosjektinvesteringslån5
1526386pskov2
1527178ptn2
1527266publikumsinnsyn1
1526476pådrivarordning3
1526772pådrivarordningar5
1527358påfyllingsprosessar1
1527190påverkingsprogram1
1527376påverknadskanal1
1527116redaksjonsrådet3
1527048redningstenesteavtale2
1527191redningstenestesamarbeid1
1527192redningstenestesamarbeidet5
1527024referanselaboratoria1
1527157regelproduksjon1
1526939regelutviklingsarbeidet1
1527114regelverksutforming3
1526477regionalministerrådet2
1526768regionalsektoren4
1526621regionkonferansar1
1526781regulatorane5
1526893reindriftsforsking2
1526894reindriftsforskinga1
1526895reindriftsrelaterte1
1526459reindriftssamarbeidet1
1526456reinprodukt2
1526528reisefridomsområde1
1526850rekreationsmuligheder1
1526757reprosesseringsanlegga3
1526627residensverksemd1
1527303responders1
1526492ressursførekomstane1
1527222rettshandhevingsorgan2
1526347rettshjelpsordningar2
1527156rettslikskap3
1526348rettsterminologi2
1526687revolverande1
1526461reykjavikdeklarasjonen1
1527173rikspolitisjefane4
1526940risikobasering1
1526762risikoreaktorar1
1526356rusmiddelproblematikk1
1526325russlandsprogrammet4
1526647rådgjevingsgruppene3
1526739rådsbehandlinga1
1526676rådsfasen1
1526736saicm1
1526945salmonellahaldig1
1526416samarbeidsapparatet1
1526586samarbeidsfelt3
1526592samarbeidskoordinatorar1
1527404samarbeidsmøta1
1527141samarbeidsperioden1
1526632samarbeidssirkelen1
1527005sambandsmenn3
1527407sameministrane5
1527402sametingspresidentane9
1527415sametingsrepresentantar1
1526666samfinansierast1
1527342samfinansierer8
1527331samfinansieringsavtalar1
1526795samfinansiert5
1527346samfinasieringsmekanismar1
1527412samiskrelaterte1
1527305samlokaliseringsambassadane1
1527306samlokaliseringsstader1
1526937samordnas1
1527205samordningsmekanisme2
1527208samordningsmekanismen2
1527314samrådsgruppa2
1526439sdwg3
1526381sektorbudsjett1
1527131sektornettverk2
1527132sektornettverket1
1526349sektorprogrammet5
1526310sektorreform1
1527165selskapsrettens1
1526490servicenettverk2
1526896sirkumpolare1
1526436sirkumpolart3
1527300sivilberedskapsarbeidet1
1527207sivilberedskapssaker1
1527074sjudomsklassifikasjon1
1527077sjukdomsklassifikasjonen1
1527067sjukdomsklassifisering1
1527224sjøgrensekontrollen2
1527152sjølovene1
1527235sjøredningsavtale3
1527236sjøredningsøvingar3
1527163sjørettsområdet1
1526455sjøruter5
1527011skadetypar1
1526962skattekonkurranse5
1526486skatteportal6
1526488skatteportalen11
1526489skatteproblem2
1526454skipsavfall1
1526589skipsteknologi2
1526556skjeringsflata1
1526824skogbruks6
1526544skogbrukssamarbeidet2
1526859skogforskinga1
1526813skogministrane1
1526892skogsgenetiske2
1526868skogspatologi1
1526856skovbrugets1
1526844skovdrift1
1526831skovejere1
1526838skovejernes1
1526833skovenes3
1526842skovrejsning1
1526643skuleidrett1
1527294slmm3
1526779sluttbrukarmarknad5
1526545sluttrapporterte1
1527016smitteverninstitutta1
1527028smittevernsamarbeidet2
1527022smittevernutfordringar1
1527057smitt­same1
1527338småfarmarar1
1527391sommarmøta2
1527035sonderingsarbeidet1
1527013sosialministermøtet2
1527015sosialministrane2
1526403sosialstatistisk2
1526394sosialutfordringane2
1526662spissforskingseiningar1
1526668språkdeklarasjon1
1526670språkdeklarasjonen36
1526673språkkonvensjon4
1527322stabiliseringsoperasjonar1
1527089standardiserings­komitear1
1527059statistikkåret1
1527021statsepidemiologmøte1
1526494statsministermøta2
1526440statusrapportane2
1527167straffefullføringsordninga1
1527166strafferettsgruppe1
1527004strukturendringsprosessen1
1526506strukturpulje1
1527097studentmånader1
1526657studiestøtteordningane1
1526391styringsgruppene7
1526470svalbardregionen2
1527386svanemerkte6
1526651svl5
1526832synliggøre1
1526936særregelverk1
1527086tannbehandlingsmateriale2
1526565teikningsrunde1
1526566teikningsrunden1
1526351temadiskusjonen1
1526609temagruppa2
1526608temagruppe1
1526363temakonferansar1
1527069temaseksjon1
1527196tenestehandbok3
1526344tenestemannsgruppe4
1527185tenestemannsutveksling1
1527099tenestemigrasjon2
1527253tenesteutveksling2
1527252tenesteutvekslinga4
1527251tenesteutvekslingsordning4
1527106tenestevandringar1
1526790tga2
1526689tgf3
1526568tilsegnsperioden2
1526959tilsynssystema1
1526941tilsynsutøvinga1
1527177tollsamarbeidet1
1527012trafikktryggingsråd1
1526991transformasjonsland1
1526935transportforordninga1
1527389transportministermøtet4
1527390transportsamarbeidet5
1526869treforsking1
1527058trygdestatistikk1
1527031tryggingsklasse1
1527052tryggingsnivå2
1526841træprodukter1
1526336tusenårsevaluering1
1526537ungdomsperspektiv4
1527282unmis2
1527350unpfa1
1527401urfolksgruppe1
1526426urfolkskontor1
1526414urfolksrepresentantane1
1526425urfolkssamarbeidet2
1527308utanrikshandelsministrane4
1527309utanrikshandelspolitiske11
1527311utanrikshandels­politiske5
1527304utanrikstenestene8
1526481utdanningsfellesskap1
1527187utdanningsmodellane1
1527241utlendingsutval7
1527220utlysingsrunda1
1526561utsleppskvoter1
1527347utviklingsorgana1
1526746utvik­lingstendensar1
1526650vaksenlæring3
1527019vaksinearbeid1
1526929vaksineberedskap1
1527018vaksinemøte2
1527272valsamanhengar2
1526685vassutslepp1
1526818vedtakspunkt2
1526734vekstverknader1
1526665velferdsforsking7
1526337velferdspilaren1
1526530vennskapsavtalar1
1526413vepsarar1
1526977verdipapirmarknadsområdet2
1527007verdshelseforsamlinga3
1527095verksemdsfinansiering1
1527096verksemdsfinansieringa1
1526849videreudvikle1
1526410viseformannskapen2
1526853værdiskabning1
1527271weog2
1526872woodwisdom1
1526948zoonosar6
1527400­byggjeområdet1
1527225­contact1
1526782­energiområdet1
1527229­landa1
1526785­naboområda1
1526600­norden1
1526623­universell1
1526967­virtuelle1
1526928århusdeklarasjonen1
1526442århusprotokollane1
1526453økosystemforvaltning3