Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 24,2005-06: St.meld. nr. 24 (2005-2006) Oppfølgjing av oppmodingsvedtak nr. 478 (2004-2005) - strukturen til klareringsstyresmakta

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.06.2006

Av i alt 912 ordformer var 42 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1526279alliansepartane1
1526308autorisasjonsstyresmakt1
1526280autorisasjonsstyresmakta1
1526305delegeringsavgjerd1
1526269delegeringspraksis5
1526293delegeringsprinsippet1
1526299dommerleda1
1526276graderingsnivået3
1526302instruksjonsadgang1
1526301klagealternativet1
1526284klarerar1
1526296klareringsansvaret1
1526304klareringsorganer1
1526268klareringsstruktur4
1526266klareringsstyresmaktene6
1526288klareringsstyresmaktsstruktur1
1526291klareringsstyresmaktstrukturen1
1526297nedanstående1
1526300nemndsløysing1
1526271objektstryggleik1
1526292personellsikkerhetsføresegna1
1526275personelltryggleiken2
1526274personelltryggleiksteneste1
1526286personkontrollprosessen1
1526295sikkerhetssavdeling1
1526290sikkerhets­loven1
1526298strukturløysinga3
1526267styresmaktsområde3
1526273tryggingsorgan7
1526278tryggleika1
1526307tryggleiksfunksjon1
1526282tryggleiksgraderte1
1526277tryggleiksnivåa1
1526306tryggleiksoppfølgjing1
1526270tryggleiksteneste18
1526285tryggleksmessige1
1526289­samling1