Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 22,2005-06: St.meld. nr. 22 (2005-2006) Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2006 og fisket etter avtalane i 2004 og 2005

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.06.2006

Av i alt 5934 ordformer var 123 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1526173breiflabbkvoten5
1526197djuphavsfiske7
1526175ers11
1526211fangstregelen5
1526246ferdsskrivarar5
1526199finkval1
1526156fiskerimakta1
1526155fiskerireglane2
1526181fiskerisida3
1526179fisk­eslag1
1526207forvaltingsrådgiving2
1526220forvaltingsstrategien3
1526145forvaltningsmåla5
1526218gjennomsnittsfangst1
1526214gjennomsnittsutbyttet8
1526233gjenreisingsplan3
1526234gjenreisingsplanen3
1526206gytetidspunktet8
1526193handhevingsregime2
1526202iuu1
1526240kolmula1
1526148kongekrabba8
1526237konsumlanding5
1526161kontrollekspertar5
1526198konvensjonsendringa1
1526201krillressursar5
1526242kysstatane3
1526184kyststatsavtalen24
1526188langtidsstrategi5
1526255loddebestandane1
1526223middelvekt5
1526195postavstemming6
1526217referansealdersgruppa1
1526263rekeprisar3
1526157skattemakta1
1526187sonetilgang13
1526205storleiksgruppe5
1526171tobiskvotar1
1526209toktresultat10
1526248tredjelands12
1526160trepartforhandlingane4
1526203ungfiskens1
1526142unilateralt4
1526229utkastpåbodet4
1526158vasstrekk8
1526159vasstrekkprosedyrane5
1526216xsa5
1526212årsfangstar5