Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 20,2005-06: St.meld. nr. 20 (2005-2006) Alternative straffereaksjonar overfor unge lovbrytarar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.06.2006

Av i alt 3382 ordformer var 131 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1525840ansvarleggjord2
1525742arbeidsskuledommane1
1525738arbeidsskulelova3
1525824arbetsformidling1
1525737barnekriminalitet2
1525770barnevernsplassering1
1525802bekymringssamtalen2
1525752bemanningsnivået4
1525732brobyggerprosjektet1
1525812brotsprosenten1
1525813bøtesonarar1
1525774dobbeltforfølging1
1525765domsinnsette7
1525755eingongslovbrytarane2
1525847enkeltinnsette1
1525845etatsovergripande1
1525721etterforskingsplikta4
1525769fangebefolkninga4
1525849fengselsinnsette4
1525753fengselsreglar2
1525790fengslingsperiode1
1525723fengslingstidspunktet1
1525734fluktbakgrunn2
1525730forvaltingssamarbeid4
1525842forvaltingssamarbeidet1
1525819fridomsrøvinga2
1525725fridomsstraffa5
1525821friomsorgskontora3
1525827friomsorgskontoret2
1525822gjengangarproblema1
1525726gjennomføringsformer4
1525807gjennomsnittsdommen1
1525720handlingstidspunktet6
1525759høgaktive2
1525775høgsterettsavgjersla1
1525792innbringelse1
1525760innsetjingar2
1525811innskjerpingssamtale1
1525771institusjonsplasseringa1
1525796konfliktrådsbehandling3
1525833konfliktrådslova1
1525825konsekvenspedagogikk1
1525804kontaktbetjent1
1525803kontaktbetjenten2
1525783korttidsperspektivet1
1525831kriminalitetsmønster1
1525823kriminalvård1
1525784langtidsperspektivet2
1525780lengstestraffen2
1525757lovbrytargruppa1
1525733mentorprosjektet1
1525735minoritetsbakgrunnen1
1525749mottaksrutinar2
1525758normalpopulasjonen2
1525743normalreaksjonen1
1525764nyinnsetjingar3
1525751oppfølgingsgrupper3
1525800oppfølgingsteama2
1525826oppfølgingstemaet1
1525797opportunitetsprinsippet4
1525801overføringssak1
1525767overrapportert2
1525799paraplynemninga1
1525846planeigar1
1525754politiregistera1
1525814prøvelauslate1
1525820prøvelauslatinga3
1525795påtalerelaterte1
1525793påtreffes1
1525736rehabiliteringsperioden1
1525798restorative7
1525777rettsfølga1
1525841rettshandhevarar1
1525746rettsulikskap1
1525816rusbehandlingsinstitusjonar2
1525741rømmingsproblem1
1525838samfunnsstraffdømde1
1525808samfunnsstraffer2
1525815samfunnstenestedom1
1525768sitjetid1
1525745skeivfordelingar1
1525781socialtjänsten1
1525748soningsformer3
1525724soningsinnhald1
1525828soningsslutt1
1525744straffart1
1525779straffebudet2
1525817straffegjennomføringsalternativ1
1525818straffegjennomføringsforma1
1525728straffegjennomføringsformer2
1525729straffegjennomføringslova86
1525844straffegjennomføringstida1
1525805straffelovgivinga2
1525791straffelovkommisjonens1
1525843strafferettsetatane1
1525794straffesaksbehandlinga3
1525772straffeskulding1
1525778strafflindringsgrunn1
1525806tildømde3
1525789trappetrinnstankegang1
1525740trassinnstilling1
1525773tvangsinngrepet1
1525839tverrfaglegheit1
1525747ungdomsfengselsstraff1
1525829ungdomskontrakt6
1525830ungdomskontrakten3
1525782ungdomsvård1
1525739ustrekt1
1525851varetektsinnsetjingar1
1525809vilkårsbrot3
1525727vilkårsdommar2
1525776vilkårssida1
1525848wayback2