Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 14,2005-06: St.meld. nr. 14 (2005-2006) Om Noregs deltaking i den 60. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 59. generalforsamling

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 28.04.2006

Av i alt 3185 ordformer var 217 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1525318achem1
1525324agendapunkt2
1525458ahlenius1
1525262allbright1
1525383arbitration1
1525331avviklingsstrategiane1
1525334bennouna1
1525406biomangfaldkonvensjonen14
1525447budsjettnivået3
1525268budsjettresolusjonen2
1525415budsjettstøtta4
1525332buergenthal1
1525434caac1
1525462cted1
1525279definisjonsspørsmålet2
1525346delparagraf1
1525389desa4
1525371differentiated1
1525404einskildparagrafen1
1525303eliassons1
1525356endossert1
1525442etterretningskapasitetar2
1525327evalueringskonferansen4
1525365fattigdomsstrategiane2
1525428femårsmarkeringa2
1525328fiskeripraksis2
1525437fistula5
1525364flybillettbidrag1
1525461folkerettskommisjon3
1525338forhandlingsgruppene1
1525339forhandlingsgrupper1
1525312fredsbyggingsaktivitetar1
1525263fredsbyggingskommisjon13
1525287fredsbyggingskommisjonen31
1525311fredsbyggingsoperasjonar1
1525430fredsbyggingsprosessar1
1525309fredsbyggingsstrategiar4
1525289generalforsamlingspresident1
1525306generalforsamlingsresolusjon1
1525380gjeldsberekraft2
1525390gjeldsdialogen1
1525385gjeldsdomstol2
1525378gjeldsituasjonen1
1525292gjeldssletteinitiativ1
1525386gjeldsstruktureringsmekanismane1
1525382gjeldsstruktureringsmekanismar1
1525349handvåpenområdet1
1525347handvåpenresolusjon1
1525322helsepersonellkrisa1
1525435helserettar4
1525321helsesystema1
1525375hovuddokument3
1525439hovudmandat1
1525260høgnivåkommisjonen1
1525459høgnivåmøtets1
1525408klimaresolusjonen1
1525370klimateksta1
1525285konsensusbasert1
1525283konsensusgruppa6
1525397konsensussignal1
1525400konsensusvilje1
1525411korrupsjonsdebatten5
1525412korrupsjonsresolusjonen1
1525444krigsforbrytartribunala2
1525337kviterusslands2
1525403kvotefridom1
1525308landsituasjonane1
1525288landsituasjonar3
1525377likestillingsteksta1
1525431lågkasteborn1
1525258mdgs1
1525325medformann3
1525384mediation1
1525417menneskerettskontroll1
1525422menneskerettsmaskineriet1
1525418menneskerettsrådets1
1525298miljøaktivitetane1
1525264miljøhjelp2
1525350myanmars1
1525352møteopplegget1
1525465nukleær4
1525269operasjonaliserer2
1525299oppfølgingsprosessen4
1525277oppfølgingsvedtaka1
1525317oppnemningane2
1525360opptrappingsplanar3
1525419overvakingskomiteen1
1525433overvakingsmekanisme6
1525432pinheiros1
1525429postkonfliktområde1
1525448pressverkemiddel2
1525304primærstandpunktet2
1525446prinsipptilslutning1
1525271rapporteringsliner2
1525329rapporteringsperiode1
1525295reformagendaen2
1525351reformengasjementet1
1525267reformfreistnadene1
1525286reformfreistnader2
1525276revisjonskomité5
1525290revisjonsprosessane1
1525313revisjonsrutinar2
1525460revisjonssystem2
1525314rotasjonsordningar1
1525376røysteforklaringar2
1525379samleinnlegg1
1525357sekretariatsprodukt1
1525450seksmånadersbudsjett1
1525455sjølvstenda1
1525333skotnikov1
1525416spesialrapportørar2
1525426stavenhagen3
1525330straffetiltalte1
1525307støttekontor3
1525310støttekontoret1
1525363svoltinitiativ1
1525407tekstframlegga2
1525278terrorismearbeidet1
1525467terrorismekonvensjonen3
1525319tibaijuka1
1525445tilleggskutt1
1525405tilleggsverdien3
1525392toppmøtedokumentet3
1525252toppmøteerklæring1
1525280toppmøteforhandlingane1
1525266toppmøteforhandlingar2
1525297toppmøteoppfølginga1
1525253toppmøteprosessen1
1525281toppmøteteksta4
1525270toppmøtevedtaket1
1525454toårssyklus2
1525409traficking1
1525359tusenårsmålbaserte2
1525456undergeneralsekretærnivå1
1525438underlivsskadar1
1525336ungdomsinnlegget1
1525427urfolksarbeid1
1525424urfolkserklæring2
1525425urfolkserklæringa7
1525398utgangsteksta1
1525355utgangstekster1
1525372utsleppar1
1525296utviklingsforum3
1525396utviklingsresolusjonen1
1525358utviklingsteksta1
1525335uwonkunda1
1525449vedtaksufør1
1525323vegtrafikktryggleik1
1525469vertsstat4
1525441walsum1
1525366wins2