Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 94,2005-06: Ot.prp. nr. 94 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apoteketaten mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.06.2006

Av i alt 1454 ordformer var 65 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1524231aktuarielle1
1524199aktuariske1
1524180apotekeres4
1524174apoteketaten52
1524216apotekkonsesjon3
1524191apoteknæringa6
1524176apoteksektoren15
1524201apotekverksemd1
1524182apotek­etaten2
1524228arbeidsgivardel1
1524189arbeidsgivarpartar1
1524204arbeids­takere1
1524192dispensasjonshøvet1
1524237eingongskostnaden1
1524183enkjemannspensjon3
1524222enkjemannspensjonar2
1524184enkjemannspensjonen3
1524179farmasiforbundet8
1524175fondsoppbygd2
1524235foretakspensjonsloven2
1524202for­sikringsvirksomhet1
1524213grunn­beløpet1
1524198litra3
1524186lønnsaukane1
1524203maksimumsgrensene3
1524193maksimumsgrunnlaget1
1524206misfor­ståast1
1524207nærings­drivande1
1524194pensjonsberekninga2
1524187pensjonsgrunn­laget1
1524197pensjonskassedirektivet5
1524217pensjonslovgivinga2
1524205pensjonsmessig2
1524236pensjonsoppteninga5
1524181pensjonsordingar1
1524208pensjonsordningas4
1524233pensjonsproduktet1
1524195pensjonsreguleringa2
1524211pensjons­givande2
1524238pensjons­ordning1
1524188pen­sjonsordning1
1524185premiefastsetting2
1524229premiesats1
1524178provisorar8
1524212provisors2
1524226p­ensjonsordninga1
1524200retnings­linjer1
1524210sjukepleiarordninga1
1524209s­tatens1
1524218særaldersgrensa2
1524190tariffavtalepart1
1524177tariffområda3
1524239tariff­avtalane1
1524221tenestepensjonsberekna1
1524225tilleggsordingene1
1524224tilleggsordningar2