Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 80,2005-06: Ot.prp. nr. 80 (2005-2006) Lov om beredskapslagring av petroleumsprodukt

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.05.2006

Av i alt 891 ordformer var 80 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1524164admini­strasjon1
1524115bekendtgjørelse1
1524145beredskapsbehaldningane1
1524135beredskapsbehaldningar1
1524096beredskapslagrar1
1524092beredskapslagring30
1524093beredskapslagringa7
1524149brukarrepresentasjonen3
1524159brukarrepresentasjonsordningar1
1524105drivstoffanlegga1
1524161einskildorganisasjonane1
1524151einskildorganisasjonar1
1524162eldrerådslova2
1524099energidepartmentet1
1524120fdo1
1524168funksjonsnedsetjingane1
1524155fylkeskmomunane1
1524133gjennomsnittsgebyr1
1524140handteringsgodtgjersle1
1524165hovudgrupperingane1
1524134hovudlova1
1524152høyringsbehandlinga1
1524122høyringsinnlegg1
1524101høyringsinnlegga2
1524123høyringsinnlegget1
1524154høyrings­notatet4
1524172høyrslefunksjon1
1524171innbyggjargrupper1
1524139inspeksjonskostnader2
1524141kompensasjonsoppgjer1
1524131konkurransenøytraliteten1
1524098krisehandteringsplan2
1524108krisehandteringsplanar1
1524110krisespekteret1
1524143kvalitetsavvika1
1524127lagerkapasitetar1
1524097lagermodell6
1524128lagermodellen4
1524126lagerplikta4
1524124lagerpliktige1
1524132lagringsavtaler1
1524114lagringsplikta13
1524121lagringspliktige16
1524103lagrings­volum1
1524153lov­for­slaget1
1524109mangelsituasjonar1
1524148medverknadsarenaer1
1524117mineralolieprodukter1
1524116minstebeholdninger1
1524118minsteplikt1
1524119olieberedskabslager1
1524160organisasjonsgrunnlaget1
1524137platts2
1524106produktlagra1
1524095produktleveransane1
1524129raffinørane2
1524130raffinørar1
1524150representasjonsordning19
1524146representasjonsordningar12
1524163rådenes1
1524138salshonorar2
1524170sekretariattilknyting1
1524156srff1
1524102tilleggskapasiteten1
1524094totalforsvarskonsept2
1524157ulykkesskaddes1
1524158unntaksordning1
1524100varmeforhandlere2
1524144verdisetjast1