Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 73,2005-06: Ot.prp. nr. 73 (2005-2006) Om lov om endringar i utlendingslova (tilvisingar til det departementet som har hovudansvaret for utlendingsforvaltninga, tilvisingar til Dublin-regelverket, gjennomføring av EU si grenseforordning m.m.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.05.2006

Av i alt 1325 ordformer var 55 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1523438behovsprøving«1
1523472bortvisast7
1523486bortvisingsgrunnlag1
1523475contagious1
1523488ecdpc1
1523452eidsforbund1
1523474epidemic1
1523461felleshandboka4
1523456fellesskapsreglar2
1523491gjennom­føring10
1523454grenseforordning8
1523458grenseforordninga14
1523457grensereglar1
1523479helsereglementet4
1523467innreisevilkåra4
1523469konvensjonspartenes1
1523478nationals1
1523453om­synet2
1523485pandemiar9
1523476parasitic1
1523480parasittsjukdom3
1523487parasittsjukdommar2
1523477provisions1
1523464rettsakta7
1523470terroristverksemd1
1523445tilknytingsavtalar2
1523450tilknytingsavtale3
1523449tilvisingsteknikkane1
1523471tredjelandsborgarar100
1523483tredjelands­borgarar4
1523490unionsborgarar3
1523437utgreiings­instruksen2
1523484utlendingsregelverk1