Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 72,2005-06: Ot.prp. nr. 72 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.05.2006

Av i alt 2204 ordformer var 75 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1523428aldersgrensefastsetting1
1523424aldersgrenseinndeling1
1523426aldersgrensereglane1
1523431barnefram­syningar1
1523377barnerullar1
1523370bildprogram3
1523404distributørfirma1
1523389einskildframsyningar1
1523371filmgranskingsbyrå1
1523400filmklagenemnda4
1523410fjernsynskonsesjon2
1523414fjernsynskonsesjoner1
1523390forhaandscensur3
1523387forhåndskontroll3
1523415frekvensknapphet1
1523374følgjeregel3
1523382førehandskontrollert3
1523381førehandskontrollerte5
1523380føresettes2
1523429gjennomkontrollerte1
1523372granskingsstyresmakta1
1523417grunnlovsalternativet1
1523386grunnlovsbestemmelsen1
1523411grunnlovsbestemmelsens1
1523425imk2
1523396innfortolke1
1523409innfortolkes1
1523412kinobedrift1
1523422kinokonsesjon2
1523427kinopersonell1
1523413knapphetsgoder2
1523373kvikmyndaskodun1
1523363ledsagerregelen1
1523434lydinntrykk2
1523433medieinnhald5
1523376medierådet12
1523378medie­tilsynet3
1523391nektelsen1
1523395næringssammenheng1
1523383politiliknande2
1523399pornografinorm1
1523416produsenters2
1523392rettsstillingen1
1523366sammankomst1
1523388sensurpraksisen1
1523408sjangerutvalet1
1523406skyldkrava1
1523402stikkprøvekontrollen1
1523405straffansvarleg1
1523435straffe­regel1
1523394sømmeligheten1
1523362tilleggsinnstilling1
1523367tillställning1
1523369udlånes1
1523368utlejes1
1523365vaksensensur2
1523361vaksensensuren6
1523403videogramdistributørar1
1523407videogramloven5
1523379videogrammet8
1523401videogramregister1
1523420videomarknaden2
1523419videotilbod1
1523375videoutleigarar1
1523421vurderingsprega1