Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 7,2005-06: Ot.prp. nr. 7 (2005-2006) Om lov om endringar i forbrukarkjøpslova (lovregulering av straumavtalar)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.10.2005

Av i alt 227 ordformer var 2 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1523357forbrukerkjøpsloven2
1523359straumavtalar2
1523358strømavtaler1