Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 67,2005-06: Ot.prp. nr. 67 (2005-2006) Om lov om endringar i foretaksregisterloven, enhetsregisterloven og regnskapsloven (gjennomføring av rådsdirektiv 2003/58/EF)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.04.2006

Av i alt 2095 ordformer var 72 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1523326angrerettloven1
1523314ansvarsregelen2
1523331bemerkningene1
1523315bestillingsblankettar1
1523318bestillingsblanketter1
1523321bestillingsdokument3
1523334bestillingsdokumenter1
1523319bestillingssedler1
1523308bredbåndsutbygging1
1523311dataintegriteten1
1523310dokumentkopiar1
1523320dokumentopplysningar2
1523333dokumentopplysninger1
1523330dokumentopplysningskravene1
1523303dokumentopplysningsplikt4
1523296dokumentopplysningsplikta15
1523327dokumentopplysningsplikten4
1523325dokumenttypane2
1523340ehandellova1
1523356enhetsregisterloven1
1523355enhets­registerloven1
1523294eregelprosjektet2
1523324fakturadokument3
1523290fin­ansdepartementet1
1523329foretaksregisterloven4
1523348formforskrift2
1523309formidlingskostnadene5
1523346forretningsadresser2
1523317forretningsdokumenter12
1523307forsinkelsesgebyrfrist1
1523306forskriftsreguleringane1
1523292føretaksregisterforskrifta5
1523352førstegongsmeldinga1
1523288gjenpartar6
1523299innrapporteringsløysing1
1523341kontaktdata5
1523337kundemateriell2
1523353kunngjeringsteksten2
1523349nektingsgrunn3
1523328ordredokument1
1523332ordredokumenter1
1523323ordrestadfestingar3
1523335pakksedler1
1523322pakksetlar3
1523302papirdokument5
1523344registerlovgivinga1
1523304registermelding1
1523293rekneskapsregisterforskrifta3
1523289rekneskapsregisterlova5
1523285selskapsdeltakarar1
1523313selskapsopplysninger1
1523284selskapsrettsdirektiv12
1523316selskapsrettsdirektiva1
1523301signeringsløysing2
1523339særreguleringar2
1523305tilleggshøyringsbrev1
1523286underskriftskrav7
1523300underskriftskrava8
1523295underskriftskravet1