Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 6,2005-06: Ot.prp. nr. 6 (2005-2006) Om lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.10.2005

Av i alt 227 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ