Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 59,2005-06: Ot.prp. nr. 59 (2005-2006) Om lov om endringar i opplæringslova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.04.2006

Av i alt 2337 ordformer var 57 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1523011ansvarsovertaking1
1522998ansvarsplasseringa4
1523017barneverninstitu­sjonar1
1523007barnevernlovgivinga3
1523016barnevern­institusjonar1
1522996brukartilbodet1
1523027bustadfylkeskommunane1
1522971bustadfylkeskommune5
1523005dshi1
1522987døgninstitusjonar2
1522997finansieringsinstans1
1523019forvaltningsinstans3
1522986forvaltningsinstansar1
1523004fosterhjems1
1522973gjennomgådd5
1522978gjesteelevordninga1
1523002heimfylkeskommunane2
1522977heimfylkeskommune7
1522999heimskole1
1522974helseportsenter1
1523015helse­institusjonar1
1523006hoved­organisasjon2
1523024høringsinstan­sane1
1522992inntakstidspunktet1
1523022institusjonsfylket14
1523023institusjonstilbudet1
1522985kommunikasjonsdugleik1
1522983lovformuleringa3
1522972læreplanheimelen7
1523000mog­leg2
1523009opplæringsrettar1
1523020opplæringsrettigheter1
1522990opplæringstype1
1522988rettsbaserte1
1522994rettselevar1
1522976rusbehandlingsinstitusjonene1
1522982rusinstitusjonane7
1522975skoleavdelinger1
1522993skoletilboda1
1522981spesialisthelsetjenestelova1
1523013tyrilistiftelsen1
1523014vidare­gåande3
1522979­ansvaret2
1523028­vidaregåande2