Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 5,2005-06: Ot.prp. nr. 5 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og konkurs og andre lover (elektronisk kommunikasjon mv.)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.10.2005

Av i alt 219 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ