Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 51,2005-06: Ot.prp. nr. 51 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 17 om husleieavtaler (husleieloven) o.a.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 31.03.2006

Av i alt 715 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522880bustadleigeforhold4
1522882forliksråda19
1522891fråvikingssakene1
1522897husleietvistutvalg1
1522895husleigelovene1
1522888husleigenemnd1
1522886husleigenemnda2
1522881husleigesaker2
1522898husleigetvist1
1522883husleigetvistar8
1522893husleigetvistutvalets1
1522892leddførste8
1522894rettargangslova1
1522889takstnemnder1
1522884tvistemålslovas1
1522890tvisteverdien1
1522887usemde1
1522899­stortinget3