Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 46,2005-06: Ot.prp. nr. 46 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier (medieeierskapsloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.03.2006

Av i alt 681 ordformer var 16 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522868eigarmiljø3
1522870indicator1
1522875infringe1
1522866kvalitetsaviser1
1522863medieeieierskaploven1
1522878medieregionar1
1522865medietradisjonar1
1522864monomediekonsentrasjon1
1522867monopolaktige1
1522871permissible1
1522876prislova2
1522873revenues1
1522879sjåartid1
1522872thresholds1
1522874tolerable1
1522869whichever1