Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 37,2005-06: Ot.prp. nr. 37 (2005-2006) Om lov om oppheving av lov 29. november 1991 nr. 78 om Statens Bankinvesteringsfond

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 16.12.2005

Av i alt 306 ordformer var 0 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522862investeringsfondets2