Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 31,2005-06: Ot.prp. nr. 31 (2005-2006) Om lov om endringar i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 02.12.2005

Av i alt 408 ordformer var 9 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522857fiskebåtrederens1
1522858humanity«1
1522860ikraftsettinga2
1522855skipssikkerhetslovgivning1