Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 16,2005-06: Ot.prp. nr. 16 (2005-2006) Om lov om endring i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.10.2005

Av i alt 217 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ