Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 8,2004-05: St.prp. nr. 8 (2004-2005) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 791/2004/EF av 21. april 2004 om eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje organ som er aktive på europeisk plan på området utdanning og opplæring, og for å støtte særlege tiltak på det same området (programmet for utdanningsorganisasjonar)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.11.2004

Av i alt 392 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522837fellesskapshandlingsprogram7
1522830programutlysingar1
1522832universitetsinstituttet2
1522825utdanningsaktivitetar3
1522833utdanningskjeda2
1522824utdanningsorganisasjonar8