Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 78,2004-05: St.prp. nr. 78 (2004-2005) Om samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Grønland, underskriven i Oslo 4. august 2005

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.09.2005

Av i alt 919 ordformer var 14 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522811armlengdestandarden3
1522823bistandsavtalen1
1522809bustadregel1
1522810høging5
1522822progresjonsatterhald3
1522817selskapsdelar1
1522815selskapsoverskot1
1522816selskapsoverskotet1
1522818selskapsrettar2
1522814selskapsskattesatsen2
1522821sokkellandet1
1522813utbytteskattesystemet1