Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 74,2004-05: St.prp. nr. 74 (2004-2005) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 75/2005 om innlemming i EØS-avtala av avgjerdene 845/2004/EF og 846/2004/EF om lenging av fellesskapet sitt program for audiovisuell industri (MEDIA Plus 2006)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.06.2005

Av i alt 405 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522806animasjonstekninkk1
1522808medieprogram3
1522805programindustri1
1522801rådsavgjerdene10
1522807støtteprogrammet8