Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 72,2004-05: St.prp. nr. 72 (2004-2005) Om trygdeoppgjeret 2005

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.06.2005

Av i alt 611 ordformer var 11 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522795berekningsteknisk1
1522794inntektsoppgjøra5
1522797pensjonsinntekta11
1522796statspensjonistane7