Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 70,2004-05: St.prp. nr. 70 (2004-2005) Om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap» og om endring i gradsnivå for militære embete

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 03.06.2005

Av i alt 351 ordformer var 12 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522726dimisjonsgodtgjersla7
1522731dimisjonsgodtgjersle5
1522737embetsgradsnivået1
1522738embetssnivået1
1522729fastsettas1
1522728gradsnivået6
1522733siviltenesten1
1522732utgiftsberegning1