Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 67,2004-05: St.prp. nr. 67 (2004-2005) Om samtykke til at Noreg deltek i den 14. kapitalpåfyllinga i Det internasjonale utviklingsfondet (IDA)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.05.2005

Av i alt 857 ordformer var 65 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522683bistandskanalar2
1522716budsjettstøttelån2
1522662drawingrights1
1522681einskildytaren1
1522710eksportkredittgjeving1
1522690fattigdomsorientering1
1522677fattigdomsretta1
1522679finansieringsinstituttet2
1522714fordelingsaspektet2
1522721forhandlingsform1
1522698givartilskot1
1522711gjeldsakkumulering1
1522704gjeldsindikatorane1
1522725gjeldsletteeoperasjonar1
1522666gjeldsletteinitiativet3
1522691gjeldslettekostnader3
1522673gjeldsletteoperasjonar1
1522703gjeldsslettespolitikk1
1522719gjevarharmonisering1
1522684gjevarsamfunnet4
1522682gjevartilskot2
1522672gjevartilskotet2
1522692gjevar­samordning1
1522708gåvedel1
1522694gåvehjelp4
1522722handsamingsformene1
1522706hjelpeevne1
1522717hjelpeform1
1522695hjelpekapasitet2
1522700hovudsøyler2
1522678ibrd1
1522663kapitalpåfyllinga5
1522680kapitalpåfyllingane4
1522707kompenseringa1
1522689landeigarskap1
1522712långjevarsida1
1522705midtvegsgjennomgangen2
1522713overutlåning1
1522718politikkval2
1522686primærhelse1
1522720prspane1
1522696påfyllingsauke1
1522660påfyllingsnivået1
1522693reforminnsatsen2
1522715reportfor1
1522685tilskotsytaren2
1522709utlåning5
1522687valgruppekontoret2