Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 66,2004-05: St.prp. nr. 66 (2004-2005) Om samtykke til at Noreg deltek i den 10. påfyllinga av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-X)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 27.05.2005

Av i alt 530 ordformer var 43 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522620afdb8
1522617afdf9
1522618afrikabankgruppa2
1522624bankgruppa1
1522656dagskursar1
1522652fondspåfyllinga1
1522627fondspåfyllingane1
1522655gjenomsnitt1
1522628guvernørstyret1
1522636gåvedelen3
1522646gåvenivå2
1522643gåvenivået1
1522648kapitalpåfyllingar3
1522653kjernepåfyllinga1
1522637konfliktramma5
1522635landfokus1
1522619lånetiltru1
1522630obser­vatørar1
1522642primærutdanning1
1522640prosjektførebuingar1
1522625påfyllingane3
1522647påfyllingar5
1522623påfyllingsforhandlingane2
1522621påfyllingsforhandlingar7
1522634påfyllingsmidlane1
1522649påfyllingsnivå3
1522632påfyllingsperiodane1
1522641regionalbankane2
1522638sanitærtenester3
1522639utviklingspartnarar1
1522629valgruppe2