Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 64,2004-05: St.prp. nr. 64 (2004-2005) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.05.2005

Av i alt 1264 ordformer var 45 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522571andreprioritetslån3
1522607automatbane1
1522608automatbanen1
1522572banebetjening2
1522576betalingsbrikke7
1522595betalingsbrikker1
1522601bomanlegga1
1522596bomanlegget1
1522577brikkebruk6
1522583bruarbeid1
1522585brupilarar2
1522587finansieringsrommet1
1522609flyplasspersonell2
1522588imarsundbrua1
1522598interoperable4
1522610krisehandteringsøvingar5
1522589litjsundbrua1
1522593norits7
1522584pæling1
1522573samferdselsberedskapen3
1522586stamvegnormal1
1522570statsgarantier1
1522575svinesundsforbindelse1
1522613sårbarheitsanalyser2
1522612sårbarheitsbiletet4
1522599tolling1
1522574trafikantavgifter1
1522600trafikministeriet2
1522614transportberedskapen4
1522615transportberedskapsstruktur1
1522611transportgreiner4
1522606vegkantutstyr1
1522597øresundsbro2