Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 58,2004-05: St.prp. nr. 58 (2004-2005) Om samtykke til inngåing av ein samarbeidsavtale mellom Noreg og Eurojust for å styrkje kampen mot alvorlege former for internasjonal kriminalitet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.04.2005

Av i alt 1332 ordformer var 43 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522554avtalestridig1
1522533datasikringsansvarleg2
1522535datasikringsansvarlege5
1522545eurojusts1
1522525eurojustsamarbeidet1
1522532europolkonvensjonen1
1522520fellesskapsinstitusjonane2
1522527fellesstab1
1522516innanriksområdet6
1522543kollegiefullmaktene1
1522528kollegiemedlemmene1
1522542kollegiemøta1
1522531kriminalitetsområda1
1522521kriminalitetstrusselen1
1522522narkotikaprodusentar1
1522536personvernføresegnene1
1522548personvernnivå1
1522523prosecutors1
1522530påtalefunksjonane1
1522551påtalemakter6
1522524riksadvokatane10
1522534saksbehandlingsreglene5
1522537saksgruppene1
1522544samarbeidsomfang1
1522519strafferettsområdet1
1522517strafferettssamarbeid1
1522515strafferettssamarbeidet3
1522553terrorismesaker1
1522549tilknytingsavtalen9
1522538tolkestøtte1
1522547utleveringskrav4
1522529utleveringssaker1
1522557utstasjoneringa1