Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 52,2004-05: St.prp. nr. 52 (2004-2005) Pensjonar frå statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.04.2005

Av i alt 250 ordformer var 0 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ