Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 51,2004-05: St.prp. nr. 51 (2004-2005) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av vedtak nr. 2005/12/EF av 20. desember 2004 om endring av vedtak nr. 1999/847/EF med omsyn til lenging av fellesskapshandlingsprogrammet for katastrofevernebuing

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.04.2005

Av i alt 429 ordformer var 16 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1522120katastrofevernebuinga1
1522108kata­­strofe­verne­buingsnivået1
1522118krisescenario3
1522113lengingsperioden1
1522109medlems­statane1
1522107ministerrådsmøte4
1522119samarbeidsmønstra1
1522110styringsutval1
1522111styringsutvalet1