Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 41,2004-05: St.prp. nr. 41 (2004-2005) Om endring i Stortingets skattevedtak for inntektsåret 2005 (kjeldeskatt på utbytte)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.02.2005

Av i alt 375 ordformer var 8 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521926aksjonærmodellen5
1521922eigarhøva3
1521924godtgjeringsfrådrag2
1521923godtgjeringsreglane3
1521921parkeringssakene1
1521928refusjonsstadiet1
1521925selskapsaksjonærar1
1521927trekkstadiet1