Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 40,2004-05: St.prp. nr. 40 (2004-2005) Om samtykke til godkjenning av protokoll av 28. november 2003 om eksplosive krigsleivningar til FN-konvensjonen om forbod mot eller restriksjonar på bruk av visse konvensjonelle våpen som kan skade i utrengsmål eller som kan ramme vilkårleg

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.02.2005

Av i alt 633 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521908ammunisjonstypar6
1521907antipersonellminene1
1521904brannvåpen1
1521909forhandlingsmandatet4
1521903fragmenteringsvåpen1
1521905gjenoppbyggjing1
1521913humanitærrettsleg1
1521911irkk3
1521901krigsleivningar34
1521906nedrustningsarena1
1521918oppdragseining1
1521917oppdragseiningar1
1521916opplysningsansvar1
1521912ryddeansvar1
1521914ryddeansvaret1
1521902stridshandlingane3
1521915tydas1