Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 34,2004-05: St.prp. nr. 34 (2004-2005) Om å avvikle eineretten til Posten Norge AS

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.12.2004

Av i alt 2853 ordformer var 187 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521893adresseendringsregister1
1521885adresseregisteret2
1521731aktørs1
1521785alliansesamarbeid1
1521800avgrensingskriteria3
1521896avisdistributørar1
1521761avisinnstikk5
1521749avsendarbedrifta1
1521865bedriftspost3
1521873bedriftsulønsame1
1521760bladformidling1
1521782bransjeskilje1
1521747brevformidling2
1521827brevmarknaden7
1521778brevpostmarknaden1
1521776brevposttrafikken2
1521828brevpostvolumet1
1521799brevprodukt2
1521777brevtrafikken1
1521748brevvolum7
1521768chronopost1
1521767danzas3
1521763distribusjonstenester1
1521735distriktsrepresentasjon1
1521844effektiviseringsgevinstane1
1521721einerettane7
1521716einerettar19
1521743einerettsområda1
1521801einerettsoverskotet10
1521714einerettssendingar2
1521741einerettstenester1
1521713einingsporto47
1521752einingsportoen7
1521857einingsportoprinsippet1
1521867einingsportosystem1
1521856ekomlova7
1521781ekspressegmentet1
1521769ekspressendingar1
1521813ekspresstenester3
1521862enkeltbrev1
1521868enstaka1
1521891etableringstersklane1
1521794fakturabehandling2
1521751fløyteskummar1
1521729fondsfinansiering3
1521880fondsmekanisme1
1521853forbrukarprisindeksen1
1521750fordelingseffektane2
1521779forretningsklimaet1
1521792fraktprosessen1
1521732framsendingstidene4
1521803frankeringsmiddel1
1521765godstransportfirma1
1521798hybridpost1
1521738infrastrukturteneste2
1521715innsamlingspostkasser8
1521878inntektsutrekning3
1521843insitamentet1
1521772klagehandteringssystemet2
1521758kommunikasjonsmarknaden2
1521823kommunikasjonssektor1
1521882konkurransegrad1
1521722konkurransekrefter2
1521818konkurranseopninga2
1521898konkurranseutvikla1
1521875konsesjonspålagt1
1521831konsesjonsregime1
1521842kostnadsbasering2
1521870kostnadsstrukturar1
1521742kryssubsidierer1
1521836kundebehova1
1521718kundetilpassa4
1521811kurertenester4
1521810liberaliseringsplikter1
1521783logistikkleverandørane1
1521788lokalomdeling1
1521802lokalposten1
1521899løyvinger2
1521854maksimalprisordning3
1521724maksimalprisordningar1
1521847maksimalprisreguleringa1
1521869maksimalprissystem1
1521727marknadsopninga3
1521762mediapost3
1521874meirkostnadsmodell1
1521860minimumsprisar1
1521825minimumsregulering2
1521723monopolrettar1
1521826monopoltilstand1
1521858mottakaradressa1
1521852nettoprisar1
1521846nettoprisindeks2
1521849nettoprisindeksen1
1521889nettverksindustriar1
1521784nisjestrategi1
1521848normalportoen1
1521764norpost6
1521737næringslivstette1
1521725omdele1
1521861omdeler1
1521797ordrebehandling1
1521816overkompenserer1
1521746pakkeformidling1
1521791pakkeproduksjonen3
1521766pakkeprodukt1
1521793pakkesortering1
1521780pakketrafikken1
1521787pnl2
1521851portoprisane3
1521871portosystem2
1521821postaktørane3
1521894postboksanlegg2
1521822postekspedisjonsnett1
1521795posthandtering1
1521757postinfrastruktur1
1521859postinfrastrukturen1
1521726postlovgjevinga11
1521759postmarknadene6
1521883postnettet8
1521884postnummersystemet5
1521717postområdet21
1521804postoperatør3
1521881postoperatøren1
1521728postregelverket1
1521807postutveksling1
1521855prisreduksjonane2
1521840pristaksmodell1
1521850pristaksordninga1
1521845prisutviklingsindikator1
1521837produktrekneskap4
1521838produktrekneskapen2
1521734regelverksarbeidet3
1521835regelverksprosessen1
1521820regelverksutforminga3
1521834regulatørorgan2
1521887reguleringsformene1
1521890reguleringsformer3
1521900ressurskostnadene1
1521719resultatforbetringar3
1521864rørosområdet1
1521744samdriftsfordelane3
1521872samfunnpålagde1
1521740samproduksjonsfordelar1
1521790sorteringseiningar1
1521789sorteringsnettet2
1521775sorteringsterminalstrukturen1
1521815statsstøtteområdet1
1521897systemnøklar1
1521720telekommunikasjonsområdet2
1521879telesynet2
1521839tenestebrukarane1
1521756tenestesektor1
1521753tpg4
1521824transportlovgjevinga1
1521733ukepresse1
1521805utleveringsfrekvens1
1521771utleveringsfrekvensen2
1521745utleveringsnettet2
1521886utleveringspostkasser4
1521754utleveringsverksemd1
1521770utviklingsrapport1
1521806verdspostforeininga1
1521809verdspostkongressen1
1521876ytingsgrad1
1521877ytingsgraden1