Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 30,2004-05: St.prp. nr. 30 (2004-2005) Om utbygging og finansiering av rv 546 Austevollsbrua (sambandet Huftarøy - Hundvåkøy) i Hordaland

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.11.2004

Av i alt 1265 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521633austevollsamfunnet1
1521622austevollsbrua31
1521624austevollshella10
1521634austevollssamfunnet1
1521626delparsell3
1521642driftsstopp3
1521630etterskotsinnkrevjinga24
1521631ferjeopplegg2
1521639ferjeopplegget2
1521649forskotsinnkrevjinga19
1521643frekvensreduksjon1
1521650fylkesprognosen1
1521629huftarøry1
1521628internrenta13
1521648kjøretøytrafikken1
1521652odinære1
1521632omrokerast2
1521644omrokerte1
1521641oversittinga2
1521625pendelsamband3
1521646riksvegferjetenester17
1521653riksvegrammer2
1521640rokerast1
1521645rokert1
1521636storferjer1
1521654tilskotsregnskapen1
1521651trafikkopning35