Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 28,2004-05: St.prp. nr. 28 (2004-2005) Endringar av løyvingar i 2004 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.11.2004

Av i alt 431 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521615bruttoføre1
1521619driftutgifter1
1521608forskingsfartøya3
1521609forskingsfartøyet8
1521618forskingsoppdraga1
1521612fsm2
1521621kostnadsberekninga3
1521617oppdragsprosjekt1
1521607tilhøyraende1
1521614transportretta3
1521613vedlikeholdsløyvinga1