Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 26,2004-05: St.prp. nr. 26 (2004-2005) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.11.2004

Av i alt 790 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521590adopsjonsstønad9
1521588barnetrygder1
1521594barnevernsutgifter1
1521585driftskapittelet2
1521597forbrukartiltak1
1521596opphaldsstrukturen1